milf-overzicht.nl

De profielen die op milf-overzicht.nl staan wijzen door naar mysecretdate.nl.

Deze website meld het volgende helemaal onder aan de pagina, in kleine lettertjes.. (let hierbij op het dik gedrukte):

Personen te zien in foto’s zijn geen echte leden en zijn bedoeld om berichten mee uit te wisselen, fysieke afspraken zijn hiermee niet mogelijk. De kosten voor de chatdienst bedragen € 0,86 tot maximaal € 2,00 per bericht.”

sexcontactengids.nl (leukesexcontacten.com)

De profielen die op sexcontactengids.nl staan wijzen door naar leukesexcontacten.com.

Voor je op de site terecht komt moet je akkoord gaan met een aantal regels waaronder de volgende:

Deze website is bedoeld voor het tot stand brengen van (erotische) chatgesprekken tussen fictieve profielen en gebruikers en bevat derhalve louter fictieve profielen. Deze profielen zijn voor entertainmentdoeleinden toegevoegd en het maken van fysieke afspraken met deze profielen is niet mogelijk.